Menu

Pedagogische voorwaarden

    • Verzorging: wij geven kinderen liefdevolle aandacht en verzorging en sluiten aan bij hun behoeften. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Kinderen worden zo gestimuleerd tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

 

    • Ondersteuning: kinderen hebben recht op de ondersteuning en positieve aandacht van volwassenen. Wij bieden kinderen liefdevolle ondersteuning. Samen met hen gaan wij op zoek naar antwoorden op vragen die ontstaan. Wij helpen kinderen het zelf te gaan doen. Dit doen wij door actief te helpen, maar ook door bewust afstand te nemen als kinderen onze hulp niet (meer) nodig hebben.

 

    • De wereld ontdekken: kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien het kindcentrum als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit het kindcentrum de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later.

 

    • Het welbevinden van kinderen centraal: het welbevinden van het kind heeft een belangrijke plaats in ons denken en handelen. Wij willen de signalen van kinderen begrijpen (door te observeren en te luisteren). Zo kunnen wij inspelen op de behoefte van kinderen. Als ouders weten dat het kind zich prettig voelt op het kindcentrum dan stelt hen dat in staat met een goed gevoel deel te nemen aan het arbeidsproces. Daarmee is goede kinderopvang werkelijk faciliterend voor werkende en/of studerende ouders.

 

  • Samen opvoeden: wij bieden de kinderen verzorging, aandacht en begeleiding in een professionele omgeving. Hierdoor delen wij in de opvoeding met de ouders. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Afstemming met de ouders over de opvoeding van hun kind is een belangrijke basisvoorwaarde voor goede kinderopvang. Soms kan naar aanleiding van observaties blijken dat de opvang moet worden aangepast. Wij doen dit graag in overleg met de ouders.