Menu

Opvoedingsdoel

buiten-spelenHet opvoedingsdoel is: de kern van het kind tot bloei laten komen.

Wat in potentie aanwezig is in het kind wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en worden wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden.

Visie op kinderen

  • Acceptatie: wij accepteren kinderen zoals ze zijn; uniek en waardevol. Diversiteit in persoonlijkheden en onderlinge verschillen zie wij als een verrijking.
  • Vertrouwen: wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen.