Menu

De BSO

In het achterste deel van Villa Tovertuin is de buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. Met buitenschoolse opvang bedoelen we voorschoolse opvang van 6:30 uur tot 8:30 uur en naschoolse opvang van 14:00 uur tot 18:00 uur. Deze opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die de basisschool bezoeken. Het halen en brengen van de kinderen naar de basisschool wordt altijd door een pedagogisch medewerker gedaan.

Eten
’s Morgens tot half 8 kan uw kind een broodje bij ons eten. Brood en verschillende soorten beleg zijn aanwezig op Villa  Tovertuin. Na schooltijd krijgen de kinderen fruit, een koekje en wat te drinken aangeboden.

Spelen
De kinderen spelen altijd onder toezicht. Vaak spelen de kinderen op ons eigen terrein, maar  het komt ook voor dat we naar het schoolplein of het voetbalveld gaan om te spelen.

Basisschool / Brede School
Villa Tovertuin heeft regelmatig contact met basisschool  St Theresia. Daarnaast nemen wij deel  in de vergaderingen van de Brede School. Wij vinden het belangrijk dat er onderling goed contact is.

Hieronder een tabel over wat wij bieden en wat de ouders zelf mee moeten nemen:

Wat hebben wij op de BSO Wat moet u zelf meenemen
Brood Extra kleding (voor ongelukjes)
Divers beleg
Fruit (vers)
Diksap, roosvicee, ranja, sap en thee
Koekjes/evt wat lekkers
Melk/yogi/karnemelk